İnsan Hakları İhlalleri

0 76
İnsan Hakları İhlalleri

İnsan Hakları’nın bağlı olduğu bir Evrensel Beyanname bulunur. Bu beyannamenin ilk maddesinde her insanın özgür, onur ve hakları açısından eşit şekilde dünyaya geldiği vurgulanır. Beyanname nezdinde yaşama, eğitim, seyahat, seçme ve seçilme gibi hakların tamamı temel insan haklarının başlıcalarıdır. Yasalar açısından bu şekilde olması istenirken uygulamada insan hakları ihlallerinin sıkça yaşandığı gözler önüne serilmiştir.

İnsan Hakları İhlalleri Nelerdir?

En başta sayılan insani haklardan olan yaşama hakkının ihlal edildiği olaylara dünyanın her köşesinde rastlamak mümkündür. Faili meçhul cinayetler, cezaevi ölümleri, dur ihtarına uymadığı için ölen insanlar bu ihlallerin en belirgin örnekleridir. Eğitim hakkı da aynı şekilde engellenmek sureti ile çocuklardan alınmaya çalışılmaktadır. Çocuk evlilikleri de yine bir başka insan hakları ihlaline neden sayılmaktadır. İnsan hakları ihlali olarak ortaya atılan bir başka konu ise gösterilerdir. Düşünce özgürlüğünden hareketle hak ve düşüncelerini file getirmek isteyen toplulukların engellenmesi de yine insan hakları ihlali sınıfında değerlendirmeye başlanmıştır.

Bunlara Gözatın
1 12

Düşünce Özgürlüğü

İnsanların diğer oluşumlardan farklı olduklarını ortaya koyan en önemli özellik bilindiği üzere düşünme yeteneğidir. Düşünme ve ifade özgürlüğü de aynı düzlemden bakıldığında insani haklar olarak düşünülmelidir. Haberleşme ve seyahat özgürlüğü de yine engellenmemesi gereken insani haklardandır. Bu hakların engellenmesi dünyanın her yerinde sıklıkla karşılaşılan olaylara ve çatışmalara neden olmaktadır.

İnsan Hakları İhlalleri Olmaması İçin

İnsan hakları ihlalleri her geçen gün artan bir çizgi içerisinde yukarı yönlü olarak hareket etmektedir. Bunun olmaması ve dünya toplumlarının huzur içerisinde olabilmesi için İnsan Hakları Mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemeler açılan davaların insan haklarına olan uygunluğunu değerlendirmektedir. Bu mahkemelere başvurarak sayılan temel hak ve özgürlüklerin insanlara yeniden verilmesine vesile olunmalıdır. Aksi halde dünyanın her köşesindeki ihlaller hızla artmaya devam edecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.