Mesleki Hak ve Sorumluluklar

0 86
Mesleki Hak ve Sorumluluklar

Bu hakları iyi bilmek ve uygulayabilmek büyük önem arz etmektedir. Meslek sahibi olduktan sonra bireyin çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukların olmasının en önemli sebebi; kaos ortamının olmaması, bütün bireylerin kendi aralarında işbirliği ile çalışma ortamının olmasıdır. Düzen için, adalet için ve en önemlisi işlerin sürekliliği için bu gereklidir. Her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mesleki hak ve sorumluluklar düzenlenip, kamuoyuna sunulur. İzin günlerine varasıya kadar hepsi tek tek genelgede yayınlanıp resmi gazetede halka sunulur.

Etik Olmak

Toplumun en üst tabakasında çalışan bir birey ile toplumun en alt tabakasında çalışan bir birey mutlaka etik olmalıdır. Bu mesleki hak ve sorumlulukların en başında gelen kuraldır. Doktorlukta, marangozlukta, amirlikte, memurlukta etik kurallar büyük önem arz eder. Etik kurallar denildiği zaman ahlaka uygunluk anlaşılır. Bireyin kendisinin ahlaklı olması ve işini de ahlaklı bir biçimde yapıyor olmasıdır. Hiç kimseye makamından ve mevkiinden dolayı bir ayrım yapmamasıdır. Kayırma ve rüşvetin olmaması da etik kuralları içerisinde yer alır.

Bunlara Gözatın
1 8

Bireyin Çalışma Ortamı

Mesleki hak ve sorumlulukların başında gelen en büyük hak bireyin çalışma ortamıdır. Bir bireyin çalıştığı alan; birey için, diğer insanların işinin düzgün bir halde yapılması için temiz ve düzenli olmalıdır. Bu, bireyin en doğal hakkıdır. Bireyin çalıştığı ortamın ayrıca güvenli olması gerekir.

İşten Çıkarılma Durumunda Tazminat

Çalışan bir birey işen süresiz çıkarılması halinde kanunda açıkça belirtilen maddelere göre tazminat talep edebilme hakkına sahiptir, işverenin bunu yapmaması halinde ise birey mahkemeye başvurup kendisini savunabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.